ELTÉRŐ
GOMBOLKODÁS

A nők ruházata balról jobbra gombolódik a férfiaké pedig jobbról balra. Vajon miért is van ez így?

Több hipotézis is létezik a gombolás nemenként eltérő kialakulására, ezeket vesszük most sorra:

100%-osan biztosan nem tudjuk, de a legkézenfekvőbb magyarázat a viktoriánus korra nyúlik vissza, mikor is a társadalom közép- és felső osztályához tartozó hölgyeknek öltöztető nőik voltak. Akkoriban a nők egy tucatnyi ruhát vettek magukra, a fűzőről nem is beszélve. Bonyolult és időigényes volt az öltözés, így elkelt a segítség.  Gyorsabban ment az öltöztetés, ha az öltöztetőnek a gomb kézre esett, ezért cserélték fel a női ruhákon az irányt.

Egy teória szerint a kardot (jobb kézben) tartó férfinak kényelmesebb és gyorsabb volt bal kézzel kigombolni az inget. Míg a nők a csecsemőjüket inkább a bal kezükben tartották, így nekik meg jobb kézzel volt kényelmesebb kigombolni a blúzukat, ha szoptatni akartak.

Más elmélet szerint a lovagláshoz van köze az ellenkező irányú gombolásnak. A hölgyek leginkább balra fordulva ültek az oldalnyeregben, így a fordított irányú gombolás nagyobb védelmet nyújtott a menetszél ellen. A férfiak viszont jobbkezesek lévén az út bal oldalán lovagoltak, hogy egy közeledő ellenséges lovassal – jobb kézben tartva a kardot – harcolni tudjanak. Ahhoz, hogy a kardot gyorsan ki tudják húzni a kardhüvelyből, bal kézzel kellett a kabátot félrehúzni, kigombolni, ezért a ruha bal oldalának kellett a jobb oldalra lapolódnia.

Napóleont gyakran ábrázolják úgy, hogy a jobb kezét a hasán kigombolt ingben pihenteti. Ezt a furcsa szokását sok hölgy kigúnyolta. Ennek mielőbb véget vetve, a francia király elrendelhette, hogy a női ingek fordított gombolásúak legyenek.

De az is elképzelhető, hogy az eltérő gombolás csak a ruhák tömeggyártásának megjelenésével vált általánossá, amikor a gyártók a férfi és női ruhák könnyű megkülönböztethetősége miatt vezették be az eltérő gombolást.

Az biztos, hogy ez a szokás a mai napig fennmaradt. Akadnak olyan hölgyek, akik ezt nehezményezik, de eddig senki nem vette a fáradságot, hogy változtasson a hagyományon.